Gemak voor Gebruikers

De organisatie van de Audiologie Marathon had deze keer gekozen voor een thema; een onderwerp waar u in uw praktijk direct baat bij kunt hebben.

‘Gemak voor de gebruiker’ was de rode draad in de presentaties. De sprekers namen de bezoekers allen op eigen wijze mee in de ervaringen van gebruikers van hoorhulpmiddelen, de mogelijkheden die het gemak en comfort verhogen en de voordelen daarvan voor de gebruiker én de aanpasser.

Aansluiten op behoefte

Het was de bedoeling om de aanpasser handvatten meegeven voor een adviesgesprek waarmee zij hun klant optimaal kunnen helpen, zodat hij of zij de keuze maakt voor een hoorhulpmiddel dat het beste aansluit op de verwachtingen, behoeften en budget.

Wat in de presentaties onder meer aan bod kwam:

  • Ervaringen van slechthorenden met de afhankelijkheid en de uitdagingen die zij ondervinden in communicatie;
  • De relatie tussen een zo optimaal mogelijk gehoor en het terugbrengen van het risico op het ontwikkelen van dementie;

Technologie maakt steeds meer mogelijk en de bezoekers van Optitrade Audiologie hebben een innovatieve impulsen gekregen die hun business development bevorderen.